Scraping Rejestru Aptek

Administratorzy danych go nienawidzą. Zobacz jak wpisując dwa polecenia w konsolę pobrał rejestr wszystkich aptek w Polsce.

Scraping Rejestru Aptek

Są strony lepiej lub gorzej zabezpieczone przed scrapingiem. Teraz przyjrzymy się stronie wcale nie zabezpieczonej - Rejestrowi Medycznemu zawierającemu dane o aptekach.

Z artykułu dowiesz się jak badać strony internetowe i na co zwracać uwagę przy scrapowaniu danych. Okazuje się, że w niektórych przypadkach wystarczają naprawdę znikome ilości kodu aby pobrać dane w wygodnym do dalszej obróbki formacie.

Artykuł oparty jest o analizę scrapingu na konkretnym przypadku. Tutaj jest to strona:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/main

Zawiera ona kilka rejestrów danych powiązanych z medycyną

Załóżmy, że chcemy pobrać wszystkie dane o aptekach z tej strony. Klikamy na rejestr aptek i widzimy:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/ra/search/public

Co ciekawe paginacja nie powoduje tu zmiany adresu url tylko przeładowanie strony i wyświetlenie kolejnego widoku w tabeli.

Po przejściu do zakładki "Network" w konsoli przeglądarki widzimy, że w tle wysyłany jest request

Okazuje się, że bez żadnego tokena, klucza czy ciasteczka można pobrać dane, które ładowane są do tabeli bezpośrednio z api poleceniem

http -b https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/pharmacies/search\?page\=1\&size\=2\&sortField\=originId\&sortDirection\=ASC

Nie ma problemu, żeby pobrać dwie apteki:

http -b https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/pharmacies/search\?page\=1\&size\=2\&sortField\=originId\&sortDirection\=ASC | jq '.[][] | {nr: .registrationNumber, name: .owners[0].name}'

Nie ma problemu, żeby pobrać dziesięć tysięcy aptek.

http -b https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/pharmacies/search\?page\=1\&size\=10000\&sortField\=originId\&sortDirection\=ASC | jq '.[][].owners[0].name' | wc

Z paginacji strony widzimy, że rejestr zawiera 23006 apteki. Zatem jeśli możemy pobrać 10k na raz potrzebujemy 3 requestów. Niestety wpisanie size=23006 rzuca błąd, ale warto sprawdzić size=15000. Dwa requesty to zawsze lepiej niż trzy.

Do pobrania 15 tys aptek służy komenda

http -b https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/pharmacies/search\?page\=1\&size\=15000\&sortField\=originId\&sortDirection\=ASC | jq '.[][]' > ra.json

Do włożenia danych do bazy

mongoimport --db test --collection ra --drop --file ./ra.json

Okazuje się, że niestety mamy tylko 8006 dokumentów, a nie spodziewane 15000.

2021-02-17T22:59:19.216+0100	connected to: mongodb://localhost/
2021-02-17T22:59:19.217+0100	dropping: test.ra
2021-02-17T22:59:20.234+0100	8006 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.

Dla 10,000 mamy poprawny wynik zarówno pobierania

http -b https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/pharmacies/search\?page\=1\&size\=10000\&sortField\=originId\&sortDirection\=ASC | jq '.[][]' > ra.json

jak i importu

mongoimport --db test --collection ra --drop --file ./ra.json
                                              
2021-02-17T23:02:11.893+0100	connected to: mongodb://localhost/
2021-02-17T23:02:11.894+0100	dropping: test.ra
2021-02-17T23:02:13.143+0100	10000 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.

Ważne, że przy pobieraniu drugiej strony dopisujemy do pliku >> a nie nadpisujemy jego zawartość >.

http -b https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/pharmacies/search\?page\=2\&size\=10000\&sortField\=originId\&sortDirection\=ASC | jq '.[][]' >> ra.json

Tym razem zapis daje 13006 plików i wszystko wyjaśnia się.

mongoimport --db test --collection ra --drop --file ./ra.json
                                              
2021-02-17T23:03:43.592+0100	connected to: mongodb://localhost/
2021-02-17T23:03:43.592+0100	dropping: test.ra
2021-02-17T23:03:45.173+0100	13006 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.

Wynik 8006 przy size=15000 wynikał z tego, że strony numerują się od 0 w tym api i 8006 = 23006 - 15000, co było poprawnym wynikiem.

Tak czy siak nie ważne czy pobieramy po 10 czy po 15 tysięcy został nam jeden request z page=0 np.:

http -b https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/pharmacies/search\?page\=0\&size\=10000\&sortField\=originId\&sortDirection\=ASC | jq '.[][]' >> ra.json

Ostatni import pozwala nam wgrać wszystkie apteki.

mongoimport --db test --collection ra --drop --file ./ra.json

2021-02-17T23:08:02.038+0100	connected to: mongodb://localhost/
2021-02-17T23:08:02.038+0100	dropping: test.ra
2021-02-17T23:08:04.808+0100	23006 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.

W compass możemy zaprojektować agregację z dwoma etapami:

 1. Zdjęcie tablicy z owners
{
  '$unwind': {
   'path': '$owners'
  }
}

2. Projekcja najbardziej interesujących pól

{
  '$project': {
   'name': '$owners.name', 
   'firstName': '$owners.firstName', 
   'lastName': '$owners.lastName', 
   'krs': '$owners.krs', 
   'nip': '$owners.nip', 
   'regon': '$owners.regon', 
   'address': {
    '$concat': [
     '$address.street', ' ', '$address.homeNumber', ', ', '$address.postcode', ' ', '$address.city'
    ]
   }
  }
}

Pozwoli nam to na wygenerowanie kodu programu

const MongoClient = require('mongodb').MongoClient;
const assert = require('assert');

/*
 * Requires the MongoDB Node.js Driver
 * https://mongodb.github.io/node-mongodb-native
 */

const agg = [
 {
  '$unwind': {
   'path': '$owners'
  }
 }, {
  '$project': {
   'name': '$owners.name', 
   'firstName': '$owners.firstName', 
   'lastName': '$owners.lastName', 
   'krs': '$owners.krs', 
   'nip': '$owners.nip', 
   'regon': '$owners.regon', 
   'address': {
    '$concat': [
     '$address.street', ' ', '$address.homeNumber', ', ', '$address.postcode', ' ', '$address.city'
    ]
   }
  }
 }
];

MongoClient.connect(
 'mongodb://localhost:27017/?readPreference=primary&appname=MongoDB%20Compass&ssl=false',
 { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true },
 function(connectErr, client) {
  assert.equal(null, connectErr);
  const coll = client.db('test').collection('ra');
  coll.aggregate(agg, (cmdErr, result) => {
   assert.equal(null, cmdErr);
  });
  client.close();
 });

Aby go włączyć musimy zainstalować sterowniki do mongo oraz assert.

 npm init -y && npm i mongodb@3.6.3 assert

Wersja @3.6.3 wynika z występowania błędu z brakującym MongoError w wersji 3.6.4.

Warning: Accessing non-existent property ‘MongoError’ of module exports inside circular dependency
Hi, I am getting a warning consistently each time our webserver or another process connects to the DB. (node:24990) Warning: Accessing non-existent property ‘MongoError’ of module exports inside circular dependency at emitCircularRequireWarning (internal/modules/cjs/loader.js:650:11) at Ob…

Ten zaprezentowany kod poza wykonaniem agregacji nic nie robi. Jeśli wynik agregacji chcieli byśmy zapisać do pliku należy go delikatnie zmodyfikować dodając na początku niezbędny import

const fs = require('fs')

i zmieniając callback na taki, który faktycznie zapisuje wynik.

MongoClient.connect(
  'mongodb://localhost:27017/?readPreference=primary&appname=MongoDB%20Compass&ssl=false',
  { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true },
  function(connectErr, client) {
   assert.strictEqual(null, connectErr);
   const coll = client.db('test').collection('ra');
   coll.aggregate(agg, async (cmdErr, result) => {
    assert.strictEqual(null, cmdErr);
     const out = await result.toArray();
     fs.writeFileSync('ra-project.json', JSON.stringify(out));
     return client.close();
   });
  });

Okazuje się, że najciekawsze dane to około 10% tych które pobraliśmy.

du -h ra*json
50M	ra.json
4.8M	ra-project.json

Ten wpis pokazuje jak bardzo łatwo jest wykonywać scraping wykorzystując api przygotowane przez twórców stron.

Niestety nie wszystkie rejestry z tego serwisu są tak łatwe w pobraniu. Jednym z trudniejszych jest rejestr diagnostów medycznych. Tutaj jednak trudność polega na tym, że nawet człowiek nie może dostać się do części danych prezentowanych w tym rejestrze z powodu błędów w kodzie strony.

Podsumowanie

Pokazaliśmy jak korzystając z konsoli przeglądarki wykryć żądania do api oraz jak wykorzystać je do scrapingu danych. Następnie włożyliśmy dane do mongodb i dzięki agregacji wygenerowaliśmy 10 razy lżejszy zbiór danych zawierający jedynie najciekawsze informacje.

W tym projekcie kodu jest tak mało, że nie powstało do niego repozytorium. Dane można pobrać z linków

Wszystkie dane:

https://preciselab.fra1.digitaloceanspaces.com/blog/scraping/ra.json

Tylko KRS, NIP, REGON, ADRES, IMIĘ, NAZWISKO, NAZWA

https://preciselab.fra1.digitaloceanspaces.com/blog/scraping/ra-project.json

Jeśli chesz rzucić mi wyzwanie i zaproponować stronę, którą warto zescrapować, nie miej oporów przed umówieniem niezobowiązującej bezpłatnej konsultacji

Daniel Gustaw
Welcome to my scheduling page. Please follow the instructions to add an event to my calendar.