Ruby on Rails - szybkie wprowadzenie

Wprowadzenie do Ruby on Rails prezentujące CRUD, relacje bazodanowe, mailera oraz komunikację przez web sockets.

Ruby on Rails - szybkie wprowadzenie

W roku 2019 przepisywałem pewien system medyczny z Rails na PHP, w 2021 z Rails na NodeJS. Być może ty też spotykasz się z systemami opartymi na Rails, które tracą utrzymanie. To wprowadzenie pomoże Ci szybko zapoznać się z podstawami tego frameworka.

Napiszemy w nim bloga całkowicie od zera. Zaznaczę, że nie znam dobrze ani Ruby ani Rails, więc zamiast obszernego wprowadzenia mamy tu odtworzenie mojego procesu uczenia się.

Założenia:

 • używamy linuxa (arch)

Postawienie aplikacji - CRUD

Zaczniemy od instalacji odpowiedniej wersji ruby.

curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable --rails

rvm jest narzędziem analogicznym do nvm - pozwala zarządzać wersją interpretera co jest wyjątkowo przydatne przy pracy z systemami, które używają różnych wersji interpreterów. Możesz o nim poczytać tu:

RVM: Ruby Version Manager - Installing RVM

Tworzymy aplikację poleceniem

rails new weblog && cd weblog

Ta komenda zajmuje dużo czasu, ponieważ wymaga instalacji wszystkich paczek gem i kompilacji node-sass .

Następnym krokiem jest wygenerowanie automatycznie kodu do wykonywania operacji CRUD na poście. Posty będą miały tytuł i zawartość.

rails generate scaffold post title:string body:text

Ta komenda powoduje wygenerowanie się sporej ilości plików:

Jednym z nich jest migracja na bazie danych, która zapisana w db/migrate/20210418121400_create_posts.rb wygląda tak:

class CreatePosts < ActiveRecord::Migration[6.1]
 def change
  create_table :posts do |t|
   t.string :title
   t.text :body

   t.timestamps
  end
 end
end

Aby zsynchronizować bazę danych z wynikiem tej migracji wpisujemy

rails db:migrate

Tu może się pojawić pytanie: "Jaką bazę danych?". W pliku config/database.yml możemy zobaczyć konfigurację z której wynika, że domyślnie jest to sqlite. W pliku db/schema.rb jest schemat bazy.


To jest dobre miejsce na dygresję. Migrując systemy oparte na Ruby on Rails zastanawiałem się dlaczego środowisko produkcyjne ma "sqlite", myślałem, że ktoś celowo tak to skonfigurował. Okazuje się, że wystarczyło nie zmienić konfiguracji w tym pliku. Innym problemem, który zaprzątał mi głowę dwa lata temu, było pole "updated_at" w tabelach, które nie obsługiwały edycji. Widząc "updated_at" i nie mając dokumentacji myślałem, że istnieje proces edycji tych tabel, jednak to również jest wynik domyślnej konfiguracji "rails", który wszędzie wrzuca te kolumny.


Żeby wystartować server używamy komendy

rails server

Ogromną zaletą rails jest, że już teraz możemy korzystać z działającego CRUD pod linkiem

http://127.0.0.1:3000/posts

Po wytworzeniu posta ręcznie dostajemy:

Co jeszcze przyjemniejsze mamy też od razu "api" pod adresem /posts.json

Niestety próba utworzenia posta przez API

http POST localhost:3000/posts.json title="Hej" body="Ok"

kończy się błędem

Can't verify CSRF token authenticity.

Żeby wyłączyć protekcję "CSRF" w pliku app/controllers/application_controller.rb konfigurujemy opcję protect_from_forgery

class ApplicationController < ActionController::Base
 protect_from_forgery with: :null_session
end

Teraz zapis postów przez API działa. Zarówno

http POST localhost:3000/posts.json title=ok

jak i

http POST localhost:3000/posts.json body=ok

zapiszą swoje posty bez walidacji ich poprawności.

Aby wymusić obecność parametru title w poście, w pliku app/models/post.rb dodajemy flagę validates_presence_of

class Post < ApplicationRecord
 validates_presence_of :title
end

Dzięki niej  niemożliwe będzie dodawanie postów bez tytułu zarówno na stronie

jak i przez API

Debugowanie - Rails Console

Bardzo przydatnym narzędziem w pracy z Ruby on Rails jest konsola dostępna po wpisaniu polecenia:

rails console

Pozwala ona na interaktywny dostęp do danych za pomocą języka Ruby i zdefiniowanych w Rails obiektów. Na przykład pierwszy post zobaczymy wpisując

Post.first

Żeby dostać wszystkie posty piszemy

Post.all

Posty utworzone od wczoraj do jutra dostaniemy pisząc

Post.where(created_at: Date.yesterday..Date.tomorrow)

Łatwo można przekształcić to do formy zapytania SQL dodając własność to_sql na końcu

Post.where(created_at: Date.yesterday..Date.tomorrow).to_sql

Aby utworzyć nowy post piszemy

Post.create! title: 'Hello', body: 'World'

Relacje między tabelami

Typowym przykładem relacji względem postów są komentarze. Nie potrzebujemy dla nich takich samych kontrolerów i widoków jak dla postów, dlatego do generowania zamiast scaffold użyjemy flagi resource.

rails generate resource comment post:references body:text

Pełną listę dostępnych generatorów zobaczymy wpisując polecenie:

rails generate

lub czytając dokumentację

The Rails Command Line — Ruby on Rails Guides
The Rails Command LineAfter reading this guide, you will know: How to create a Rails application. How to generate models, controllers, database migrations, and unit tests. How to start a development server. How to experiment with objects through an interactive shell.

Tym czasem wrócimy do plików wygenerowanych dzięki opcji resource.

Ponownie powstała tutaj migracja tym razem o zawartości:

class CreateComments < ActiveRecord::Migration[6.1]
 def change
  create_table :comments do |t|
   t.references :post, null: false, foreign_key: true
   t.text :body

   t.timestamps
  end
 end
end

Aby ją wykonać wpisujemy

rails db:migrate

Zajmijmy się teraz routingiem. Nie ma sensu nigdy pytać o wszystkie komentarze. Zawsze są one powiązane z postem, którego dotyczą. Zatem w pliku config/routes.yml zastępujemy występujące obok siebie

Rails.application.routes.draw do
 resources :posts
 resources :comments
end

na konfigurację mówiącą, żeby komentarze były zagnieżdżone w poście

Rails.application.routes.draw do
 resources :posts do
  resources :comments
 end
end

Wyświetlenie routingu jest możliwe dzięki poleceniu:

rails routes

Co do kierunku relacji, to w tym momencie komentarze należą do postów co opisano w pliku app/models/comment.rb

class Comment < ApplicationRecord
 belongs_to :post
end

Ale posty nie mają oznaczonej relacji z komentarzami, co naprawimy dodając has_many do app/models/post.rb

class Post < ApplicationRecord
 has_many :comments
 validates_presence_of :title
end

W konsoli możemy utworzyć teraz przykładowy komentarz

Post.second.comments.create! body: "My first comment to second post"

Żeby wyświetlić komentarze i móc je dodawać napiszemy pomocnicze fragmenty widoków (partials). app/views/comments/_comment.html.erb posłuży nam do wyświetlania jednego komentarza

<p><%= comment.body %> -- <%= comment.created_at.to_s(:long) %></p>

Natomiast app/views/comments/_new.html.erb będzie formularzem do tworzenia komentarza

<%= form_for([ @post, Comment.new], remote: true) do |form| %>
 Your comment: <br/>
 <%= form.text_area :body, size: '50x2' %><br/>
 <%= form.submit %>
<% end %>

Załączymy je w widoku pojedynczego postu dołączając do pliku app/views/posts/shwo.html.erb kod

<hr>

<h2>Comments (<span id="count"><%= @post.comments.count %></span>)</h2>

<div id="comments">
  <%= render @post.comments %>
</div>

<%= render 'comments/new', post: @post %>

Teraz nasz widok postu będzie wyglądała następująco

Mimo, że wygląda jak gotowy do działania, to funkcja dodawania komentarzy wciąż nie jest dostępna. Przygotowaliśmy jedynie widok, ale brakuje logiki, która obsłużyła by zapisywanie komentarzy do bazy i łączenie ich z postami.

Aby ją dołączyć musimy obsłużyć tworzenie komentarzy w kontrolerze app/controllers/comments_controller.rb

class CommentsController < ApplicationController
 before_action :set_post

 def create
  @post.comments.create! comments_params
  redirect_to @post
 end

 private

 def set_post
  @post = Post.find(params[:post_id])
 end

 def comments_params
  params.required(:comment).permit(:body)
 end

end

Przyjrzyjmy mu się uważnie. Zaczyna się od opcji before_action, która ustawia post na podstawie parametru z adresu url. Następnie w create używamy tego posta aby do niego utworzyć komentarz, jego parametry pochodzą z comments_params, które pobiera je z ciała żądania.

Następnie następuje przekierowanie do strony z postami. Na stronie działa to bardzo dobrze.

Ale jeśli chcemy tworzyć posty z poziomu API. to za każdym razem będąc przekierowani do postu zobaczymy go bez komentarzy. Jeśli zastąpimy

redirect_to @post

w kontrolerze przez instrukcje analogiczne jak dla posta

  respond_to do |format|
   if @post.save
    format.html { redirect_to @post, notice: "Comment was successfully created." }
    format.json { render :show, status: :created, location: @post }
   else
    format.html { render :new, status: :unprocessable_entity }
    format.json { render json: @post.errors, status: :unprocessable_entity }
   end
  end

dostaniemy błąd

Jest tak dlatego, że teraz komentarze wymagają aby nadać im strukturę przy układaniu ich w plik JSON. Jest to rozwiązane dzięki fantastycznej bibliotece jbuilder.

rails/jbuilder
Jbuilder: generate JSON objects with a Builder-style DSL - rails/jbuilder

Tworząc plik app/views/comments/show.json.jbuilder o treści

json.partial! "posts/post", post: @post
json.comments @post.comments, :id, :body, :created_at

skonfigurujemy serwer, aby po utworzeniu komentarza odpowiadał widokiem posta z listą wszystkich odpowiadających mu komentarzy. Jest to widok odpowiadający temu co widzimy w wersji HTML, choć nie zgodny z zasadami REST.

Jeśli chcieli byśmy wyświetlić ten konkretny komentarz i możemy użyć składni

 def create
  comment = @post.comments.create! comments_params

  respond_to do |format|
   if @post.save
    format.html { redirect_to @post, notice: "Comment was successfully created." }
    format.json { render json: comment.to_json(include: [:post]) }
   else
    format.html { render :new, status: :unprocessable_entity }
    format.json { render json: @post.errors, status: :unprocessable_entity }
   end
  end

 end

w kontrolerze. Wtedy w widoku odpowiedzi zobaczymy komentarz wraz z postem.

Więcej o formatowaniu można przeczytać tutaj:

Rendering JSON in a Rails API
To go over rendering JSON in a Rails API, I will use an example. Example: Models: doctor,...

Wysyłka e-maili

Bardzo częstą funkcją w serwisach internetowych jest wysyłanie e-maili w reakcji na jakieś zdarzenia. Zamiast pisać kod ponownie skorzystamy z generatora:

rails generate mailer comments submitted

Jest to e-mailer, który wysyła powitanie. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy będzie konfiguracja danych jakie będzie wstrzykiwał do szablonów. W pliku comments_mailer.rb piszemy kod:

class CommentsMailer < ApplicationMailer
 def submitted(comment)
  @comment = comment

  mail to: "gustaw.daniel@gmail.com", subject: 'New comment'
 end
end

W app/views/comments_mailer mamy dwa pliki z szablonami. Dla widoku HTML jest to plik submitted.html.erb. Zmodyfikujemy go tak, żeby używając wcześniej zdefiniowanego partiala pokazywał nowy komentarz:

<h1>New comment on post: <%= @comment.post.title %></h1>

<%= render @comment %>

W pliku submitted.text.erb nie możemy użyć już render dlatego uprościmy widok tekstowy do formy:

New comment on post: <%= @comment.post.title %>: <%= @comment.body %>

Niesamowite w Rails jest to, że mamy gotowy widok do podglądu tych e-maili bez konieczności ich wysyłania. Aby z niego skorzystać musimy tylko wskazać komentarz, który wyświetlimy. W tym celu w pliku test/mailers/previews/comments_mailer_preview.rb linię

CommentsMailer.submitted

zmieniamy na

CommentsMailer.submitted Comment.first

Pod adresem

http://localhost:3000/rails/mailers/comments_mailer/submitted

Możemy zobaczyć podgląd tego e-maila

Nie możemy jednak oczekiwać, że ten e-mail będzie od razu wysyłany. Aby dołączyć jego wysyłanie musimy dodać linię

CommentsMailer.submitted(comment).deliver_later

w kontrolerze komentarzy. Cały kontroler powinien wyglądać teraz tak:

class CommentsController < ApplicationController
 before_action :set_post

 def create
  comment = @post.comments.create! comments_params
  CommentsMailer.submitted(comment).deliver_later

  respond_to do |format|
   if @post.save
    format.html { redirect_to @post, notice: "Comment was successfully created." }
    format.json { render json: comment.to_json(include: [:post]) }
   else
    format.html { render :new, status: :unprocessable_entity }
    format.json { render json: @post.errors, status: :unprocessable_entity }
   end
  end

 end

 private

 def set_post
  @post = Post.find(params[:post_id])
 end

 def comments_params
  params.required(:comment).permit(:body)
 end

end

Flaga "deliver_later" pozwala na załączenie wysyłki e-maila do wewnętrznej pętli Ruby on Rails, która wyśle go najszybciej jak to możliwe nie blokując jednocześnie wykonania reszty kodu. Utworzenie komentarza nadal nie wyśle e-maila na prawdziwą pocztę, ale w konsoli zobaczymy, że taka akcja była by podjęta gdyby wysyłka faktycznie była do końca skonfigurowana.

Nie będziemy iść w tą stronę, ale jeśli chcesz dokończyć konfigurację to poczytaj o smtp_settings i delivery_method w dokumentacji:

Action Mailer Basics — Ruby on Rails Guides
Action Mailer BasicsThis guide provides you with all you need to get started in sending emails from and to your application, and many internals of Action Mailer. It also covers how to test your mailers.After reading this guide, you will know: How to send email within a Rails application. How to gene…

Teraz przejdziemy do komunikacji z serwerem w czasie rzeczywistym.

Cable - komunikacja przez web socket

Aby używać komunikacji w czasie rzeczywistym potrzebujemy kanału. Wygenerujemy go poleceniem:

rails generate channel comments

W pliku app/channels/comments_channel.rb o zawartości:

class CommentsChannel < ApplicationCable::Channel
 def subscribed
  # stream_from "some_channel"
 end

 def unsubscribed
  # Any cleanup needed when channel is unsubscribed
 end
end

dodajemy metodę broadcast

 def self.broadcast(comment)
  broadcast_to comment.post, comment:
   CommentsController.render(partial: 'comments/comment', locals: { comment: comment })
 end

zrobimy tu też uproszczenie polegające na tym, że subskrypcja będzie dotyczyła tylko ostatniego postu. Naszym celem jest pokazanie podstaw Rails, więc skupimy się na doprowadzenie do prezentacji mechanizmu kanałów, pomijając ten aspekt. W ramach tego uproszczenia piszemy

 def subscribed
  stream_for Post.last
 end

Aby włączyć wysyłanie wiadomości do przeglądarki dodajemy linię

CommentsChannel.broadcast(comment)

za załączeniem e-mailera w kontrolerze komentarzy.

Do przeglądarki zostanie załączony plik z konfiguracją kanału app/javascript/channels/comments_channel.js. Ustawiamy w nim, że w reakcji na załączenie komentarza do publikacji (kanału) powinien być on dołączany na końcu wątku, a licznik komentarzy powinien podnosić się o 1:

  received(data) {
    const commentsElement = document.querySelector('#comments');
    const countElement = document.querySelector('#count');

    if (commentsElement) {
      commentsElement.innerHTML += data.comment
    }
    if (countElement) {
      countElement.innerHTML = String(1 + parseInt(countElement.innerHTML))
    }
  }

Efekt jest następujący:

Do dalszej nauki polecam Ci materiały:

Ruby on Rails Tutorial - Tutorialspoint
Ruby on Rails Tutorial - Ruby on Rails is an extremely productive web application framework written in Ruby by David Heinemeier Hansson. This tutorial gives you a complete understanding
Ruby on Rails
A web-application framework that includes everything needed to create database-backed web applications according to the Model-View-Controller (MVC) pattern.